PRIVACY VERKLARING

Welzijn voor ons allemaal

Spyre is er voor het welzijn van ons allemaal. Welzijn betekent onder andere een veilig gevoel hebben doordat je weet dat jouw privacy gewaarborgd is. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw recht op privacy in onze app, op onze website en in onze bedrijfsvoering. We leggen uit wat we vastleggen en waarom we dat doen. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn dan ook:

 • De huidige privacywetgeving is voor ons de leidraad bij het verwerken van uw gegevens.
 • Persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, anders dan op uitdrukkelijke verzoek van de betrokkene.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

De Spyre-App is geheel anoniem te gebruiken. Voor de financiële administratie en persoonlijke coaching processen waarvoor uzelf vooraf kiest worden persoonsgegevens gebruikt.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens:

 • Voor onze interne organisatie en het maken van zakelijke afspraken
 • Het ontwikkelen van functionaliteit in het Spyre platform
 • Voor het organiseren van zakelijke evenementen, bijeenkomsten en acties
 • Bij achterlating via webformulieren, zoals een contactformulier
 • Bij ongevraagde verstrekking daarvan, zoals een mailcontact
 • Bij het volledig anonimiseren en niet tot een persoon herleidbaar maken van onderzoeksresultaten
 • Bij het verstrekken aan derden op uitdrukkelijk verzoek van betrokkene
 • Bij het afsluiten van abonnementen voor de financiële administratie waarbij deze informatie uitdrukkelijk niet wordt gelinkt aan het verdere gebruik onder voorwaarden van dit abonnement van het Spyre Platform.

Op welke wettelijke basis maken wij gebruik van uw gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Toestemming
 • Uitvoering van een overeenkomst met haar klanten na uw toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Vervulling van een taak van algemeen belang waarbij u vooraf wordt geïnformeerd
 • Gerechtvaardigd belang van ons of een derde.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) onze klanten onze diensten afnemen, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Spyre brengt geen gegevens buiten de EU (Europese Unie), anders dan specifiek overeengekomen met de gebruikers van de Spyre-App.

Beveiliging

Spyre neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en verlies tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen, voortschrijdend inzicht en ontwikkeling van technologie.

Website

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

In onze website statistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van beveiligde verbindingen door gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Spyre-App

Onze IOS-App en Android-App plaatsen geen cookies. Beide Spyre-Apps maken gebruik van beveiligde verbindingen door gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Notificaties Spyre-App

Per notificatie kunt u berichten ontvangen via de Spyre-App. Deze notificatie zijn generiek en kunt u zelf aan of uit zetten.

Contact

Als u gebruik maakt van het contactformulier via de website of de Spyre-App, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: naam en e-mailadres. Bij telefonisch contact of per e-mail kan Spyre anonimiteit helaas nooit volledig garanderen.

Uw rechten

Wij gaan zo zorgvuldig als mogelijk om met uw persoonsgegevens. Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun klachtenpagina. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Onze gegevens

https://www.spyre.me is een website van Spyre B.V.

Spyre B.V. is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Haagweg 1, 4814 GA Breda
 • Vestigingsadres: Haagweg 1, 4814 GA Breda
 • Telefoon: 06-4546 2857
 • E-mail: privacy@spyre.me
 • KvK-nummer: 84702672
 • Btw-identificatienummer: NL863323273B01

Versiebeheer Privacyverklaring

Laatste wijzigingsdatum Spyre Privacyverklaring: 2022-06-13

Laatste publicatiedatum Spyre Privacyverklaring: 2022-06-13